Loading...
Chữ ký của mỗi tổng thống Mỹ xuất hiện trên hàng nghìn tài liệu, bao gồm thư, sắc lệnh và bộ luật .

Chữ ký có lẽ là một trong những dấu ấn cá nhân được nhớ đến nhất của mỗi đời tổng thống Mỹ. Nghi lễ ký kết công khai là một truyền thống trong chính trị Mỹ nơi những nhà lãnh đạo biến đạo luật của Quốc hội thành luật. Các sự kiện này dẫn đến nhiều giai thoại thú vị.

Lyndon B. Johnson nổi tiếng vì dùng hơn 75 cây bút để ký Đạo luật Dân quyền năm 1964. Ông tặng số bút này cho những người ủng hộ dự luật, bao gồm Rosa Parks, người được tôn vinh là “mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại”, và Martin Luther King Jr., nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1964.

Chữ ký của 10 tổng thống gần nhất:

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Lyndon B. Johnson.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Richard Nixon.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Gerald Ford.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 4.

Jimmy Carter.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 5.

Ronald Reagan.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 6.

George H.W. Bush.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 7.

Bill Clinton.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 8.

George W. Bush

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 9.

Barack Obama.

Độc đáo chữ ký của 45 tổng thống Mỹ - Ảnh 10.

Donald Trump.

Theo Minh Thư/NDH
Loading...