Loading...
Khối ngoại đã bán ròng 290 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, áp lực bán tập trung chủ yếu diễn ra tại VGC thông qua giao dịch thỏa thuận với giá trị 340 tỷ đồng. Nếu loại đi giao dịch này, thực chất khối ngoại vẫn đang mua ròng khá tích cực.

Phiên giao dịch 27/2 diễn ra khá tích cực với số mã tăng điểm chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Đóng cửa phiên giao dịch, Vn-Index tăng 3,21 điểm (0,33%) lên 990,27 điểm, Upcom-Index tăng 0,02% lên 55,6 điểm và chỉ có Hnx-Index giảm nhẹ 0,03% xuống 107,63 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, họ đã bán ròng 290 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, áp lực bán tập trung chủ yếu diễn ra tại VGC thông qua giao dịch thỏa thuận với giá trị 340 tỷ đồng. Nếu loại đi giao dịch này, thực chất khối ngoại vẫn đang mua ròng khá tích cực.

Trên HoSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp với 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 51,92 tỷ đồng. Lực mua của khối ngoại tập trung mạnh vào E1VFVN30 với giá trị 102 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên HoSE, tập trung “gom” E1VFVN30 - Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng khá mạnh với 350 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị bán thỏa thuận VGC đã lên tới gần 340 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên HoSE, tập trung “gom” E1VFVN30 - Ảnh 2.

Trên Upcom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với 98 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 9,33 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên HoSE, tập trung “gom” E1VFVN30 - Ảnh 3.
Long Nhật/Trí thức trẻ
Loading...