Ảnh minh họa: Internet
Loading...
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định – Bên mời thầu vừa cho biết, Liên danh Công ty TNHH Hồng Phúc – Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành (Liên danh Hồng Phúc – Tấn Thành) là nhà thầu trúng Gói thầu C1-BD-W5 Khôi phục, sửa chữa đập dâng Nha Phu và đập dâng Lại Giang.

Giá trúng thầu là 93.104 triệu đồng, giá gói thầu là 93.282 triệu đồng, chênh lệch giảm 178 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,19%. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Sửa chữa nâng cấp các đập dâng thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước.

Cán bộ đấu thầu của Bên mời thầu cho biết, có trên 10 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty TNHH Đinh Phát và Liên danh Hồng Phúc – Tấn Thành. Công ty TNHH Đinh Phát có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của Liên danh Hồng Phúc – Tấn Thành nên bị loại.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện hợp đồng trong 22 tháng.

Cả 2 thành viên của Liên danh nhà thầu trúng thầu và Công ty TNHH Đinh Phát đều có địa chỉ ở Bình Định. Trong quá khứ, tháng 6/2016, Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành đã liên danh với Công ty TNHH Đinh Phát để trúng Gói thầu Bình Định-07-XL thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung do Ban Quản lý dự án thủy lợi mời thầu, với giá trúng thầu 39.403 triệu đồng.

Khánh Ngọc/VnExpress
Loading...