Loading...
Để xem chi tiết nội dung công việc và điều kiện dự tuyển, vui lòng xem file đính kèm hoặc nhấn vào đường link sau: http://www.jetstar.com/vn/vi/about-us/careers/career-opportunities-with-jetstar-in-vietnam
Ứng viên dự tuyển vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển đến Phòng Nhân sự hoặc qua:
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2016
Với tiêu đề: Ứng tuyển “Tên vị trí ứng tuyển”
Lưu ý: Các bạn có thể giới thiệu việc này đến những người thân và bạn bè để họ cùng tham gia dự tuyển chúng tôi xin cảm ơn !
Tuy nhiên, với tinh thần phát triển nhân viên nội bộ, những ứng viên nội bộ Công ty sẽ được  ưu tiên xem xét trước.
Trân trọng
Phòng Nhân sự
Loading...